OBSAH

Tematické celky 8. ročníka:

 1. Členitý svet hudby – svet hudobných druhov, žánrov a štýlov. Funkcie hudby a delenie hudby.
 2. Hudobné nástroje a hudobné súbory.
 3. Vyjadrovanie a spájanie hudby.

Členitý svet hudby – svet hudobných druhov, žánrov a štýlov

 • Opakovanie
 • Funkcie hudby
 • Nácvik piesne Chodila dievčina
 • Delenie hudby
 • Hudba umeleckých období a slohov
 • Delenie populárnej hudby (rocku, popu)
 • Nácvik piesne Ja – Da
 • Delenie ľudovej hudby (folklóru)

HUDOBNÉ NÁSTROJE A HUDOBNÉ SÚBORY

 • Rozdelenie hudobných nástrojov
 • Hlas ako hudobný nástroj
 • Hlas v populárnej hudbe a vokálne zoskupenia
 • Strunové hudobné nástroje
 • Klávesové hudobné nástroje
 • Sláčikové hudobné nástroje
 • Dychové hudobné nástroje
 • Bicie hudobné nástroje
 • Komorná hudba a komorný orchester
 • Symfonický orchester
 • Dychový súbor

VYJADROVANIE HUDBY a spájanie hudby
(SLOVOM, POHYBOM, OBRAZOM, DIVADLOM)

 • Hudba a slovo, slovo v hudbe
 • Vyjadrovanie hudby slovom. Poézia a hudba
 • Hudba a pohyb.
 • Vyjadrovanie hudby pohybom. Folklórny a moderný tanec.
 • Hudba a obraz, obraz v hudbe.
 • Hudba a film. Filmová hudba
 • Hudba a divadlo. Tvorivá dramatika.
 • Vyjadrovanie hudby divadlom – dramaticky.